Access Bars


  • Avslappning för Kroppen
  • Bortkoppling av tankeflödet
  • Uppkoppling för Själ & Ande
En behaglig, stillsam och helt magisk behandling med specifica punkttryck på huvudet där vi aktiverar de så kallade Barspunkterna och höjer vår medvetandenivå, saktar ner våra hjänvågor/hjärnaktiviteten, minskar stress m.m. Därmed kan vi bli mer närvarande i livet.

Minns du när du senast var fullständigt avslappnad, ompysslad och tagen hand om? Eller har det gått lite för lång tid sedan du tog emot läkning, omsorg och vänlighet utan något dömande om dig eller din kropp? Access Bars är en process som - om du tillåter det - ger dig tillfälle och möjlighet att släppa på ALLT, tankemönster, idéer, övertygelser, känslor m.m.

Access Bars kan hjälpa dig att se dig som den obegränsade och oändliga varelse du verkligen är. Som gränslös fungerar du utifrån oändligt förnimmande, vetande, varande och mottagande - ALLT är möjligt!

Polaritet/dualitet hindrar oss från att se saker som de verkligen är och därmed hindras vi från att förändra det som vi verkligen skulle VILJA förändra i våra liv. Det gör att vi fortsätter fungera utifrån våra trauma och drama. Access Bars gör att vi kan börja frigöra oss från våra mönster.

Med Bars verktyg kan du börja o-skapa saker i ditt liv och underlätta ditt sätt att vara tillika din förmåga att ta emot. Ju oftare du får dina Barspunkter "körda" desto fortare underlättar du ditt sätt att leva här på jorden.

Närhelst du ställer dig själv en fråga - stanna kvar i frågan - leta inte svar direkt utan lyssna in vad Universum svarar på din fråga... Svaret kanske inte kommer genast eller det kanske kommer ett oväntat svar och det kanske kommer till dig helt annorlunda än vad du hade trott. Lita på det svar du får och du kommer att känna att det är sanning!

Access Bars kan liknas vid hårddisken i din dator. Där finns alla de upplevelser och erfarenheter du har lagrat i liv efter liv. Access Bars raderar i dina filer så att de inte längre automatiskt styr dig.

Ett översatt citat från Acess Bars grundare Gary Douglas lyder:

"Medvetenhet är förmågan att vara närvarande i varje ögonblick av livet, utan att döma vare sig dig själv eller någon annan. Det är förmågan att ta emot allt, att inte avvisa något och att skapa allt du önskar - mer än vad du har nu och större än du kan föreställa dig.
Hur skulle det vara om du ville ta hand om och ge omsorg till dig själv? Hur vore det att öppna dörrarna till att vara allt som du har bestämt att det inte är möjligt att vara?
Vad skulle till för att du inser hur avgörande du är för världens möjligheter?!"